_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
ในทุกๆวันคุณครู วรรณธิดา จัทรา ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งด้านทางกายและทางสมองของนักเรียน เพื่อความกระตือรือร้นของนักเรียนทางด้านการเรียนและการศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 370 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:13:19:PM