_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษา ป.3-ป.4
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา ป.3-ป.4
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 ทางโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในกิจกรรมจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเกษตร และอื่นๆอีกมายมายให้นักเรียนได้ทดลอง และปฏิบัติ ก่อเกิดให้เกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 318 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:29:04:PM