_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษา ป.1-ป.2
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา ป.1- เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสนุก Funarium Bangkok สวนสนุกใจกลางเมืองกรุงเทพ สถานที่ที่ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสถึงความสนุก และได้เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการ


ข่าวโดย : admin
อ่าน 251 ครั้ง
วันที่ 05 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:07:39:PM