_PRINT 


ข่าว : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ณ วัด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ข่าวโดย : admin
อ่าน 328 ครั้ง
วันที่ 05 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:31:14:PM