_PRINT 


ข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น ดัง พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 278 ครั้ง
วันที่ 02 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:31:10:PM