_PRINT 


ข่าว : เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
เวียนเทียน
เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ณ วัด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวโดย : admin
อ่าน 216 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:42:03:AM