_PRINT 


ข่าว : กิจกรรม Active Learning
กิจกรรม
กิจกรรม Active Learning
กิจกรรม Active Learning เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ผู้แต่งหนังสือสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับคณะครูโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการสอนกับนักเรียนต่อไป

ข่าวโดย : admin
อ่าน 244 ครั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:35:12:AM