_PRINT 


ข่าว : วันเด็ก 2561
วันเด็ก
วันเด็ก 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งตลอดกิจกรรมคณะครูและนักเรียนได้มีการจัดเตรียมชุดการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง พร้อมทั้งกิจกรรมการเล่นเกมมากมาย ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นักเรียนได้รับความสนุกสนานและความสุขเพลิดเพลิน 


ข่าวโดย : admin
อ่าน 633 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:55:18:PM