_PRINT 


ข่าว : เด็กดีศรีสาธุการ
เด็กดีศรีสาธุการ
เด็กดีศรีสาธุการ

ในช่วงเช้าของวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กดีศรีสาธุการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา อาทิเช่น ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ทุกการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ ทุนการศึกษาสภานักเรียนดีเด่น เป็นต้น ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้นักเรียนรักษาความดี และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป


ข่าวโดย : admin
อ่าน 549 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:38:14:AM