_PRINT 


ข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญผู้ปกครองในทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนและข้อมูลข่าวสารจากคุณครูประจำชั้นในแต่ละระดับชั้น รวมถึงรับฟังผลการศึกษาของนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 424 ครั้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:55:30:AM