_PRINT 


ข่าว : วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
วางพวงมาลา วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนคณะครูไปวางพวงมาลา ณ โรงเรียนหัวหิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวโดย : admin
อ่าน 400 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:53:55:PM