สารสนเทศ

VDO
 แนะนำโรงเรียน
 แดนซ์นักรบนิรนาม
ลิงค์สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.94.129.211
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
3.94.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 7
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปรัชญาโรงเรียน : มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย
 ทำเนียบบุคลากร


 
นางชลาลัย วิจารณ์พล 

นางปรานอม นาคทอง 
 
นางเลิศมณี ตั้งธรรม
   
นางธนาภรณ์ เนียมรอด
 
นายพงษ์นรินทร์ อภิรมย์
 
นางสาวยุพาวดี แข็งแรง
   
นางสาวสุนิสา ใหญ่ท้วม
 
นางณัฎยา แสงอัคคี
 
นางวงรัตน์ คูเจริญไพศาล
   
นางสุพิส สายสร้อย
 
นายเมืองแมน โมคบุรุษ
 
นางสาววาสินี ทับจิต
   
นางสาวศันสนีย์ แสนสุข
 
นายปรัชญา ลบถม
 
นางสาวสิริวรรณ เพชรรัตน์
   
นางฐิตินันท์ ทองทิพย์
 
นางศิริรัตน์ ช่วยพัฒน์
 
นางสุรันดร์ บุญประกอบ
   
นางสาวอรพิน มัชวงษ์
 
นางภัทรนิษฐ์ โตพิทักษ์
 
นางสาวพรวดี แป้นศรีนวล
   
นางอังสนา มากหลาย
 
นางสาวกนกพร สมหนองหาร
 
นางสาวชุตินันท์  บุญธรรม
   
นางสาวสุพรรษา แจ้งอักษร
 
นางวีนัส พันธ์บัว
 
นางสาวพรวิลัย มัชวงษ์
   
นางสาวดาลิน ภักดีเจริญ
 
นางสาวกนกวรรณ อยู่เอียง
 

       
       
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (14376 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]