สารสนเทศ

VDO
 แนะนำโรงเรียน
 แดนซ์นักรบนิรนาม
ลิงค์สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.167.23.178
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 2
54.167.xx.xxx
188.146.xx.xxx

  ทั้งหมด: 3
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปรัชญาโรงเรียน : มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย
ประชาสัมพันธ์
  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
                            ติดตามข้อมูล ข่าวสาร อีกช่องทางหนึ่งในเฟซบุ๊ก 

ข่าว-กิจกรรมประจำภาคเรียน
วันวิสาขบูชา
 
วันวิสาขบูชา  
รับทุนวัดวิเวกสันติธรรม

  
      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ครูสุพิส สายสร้อย และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ครูปรัชญา ลบถม และครูสุกัญญา ไชยสาร นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษา กับ พระครูประภาสสันติธรรม ณ วัดวิเวกสันติธรรม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมผู้ปกครอง
 
ประชุมผู้ปกครอง  
เข้าค่ายพุทธบุตร

  
     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง และแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียน ร่วมกัน
        เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 นางสาววรรณธิดา จันทร และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ  วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
วันไหว้ครู
 
วันไหว้ครู  
กิจกรรมไมโล

  
      เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางสาววรลักษณ์ สุจจานันท์ และนางสาวกนกวรรณ อยู่เอียง รวมทั้งคณะครูได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกของพระคุณครู
        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ไมโล ได้จัดกิจกรรมและแจก ไมโล ให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
โอวัลติน
 
โอวัลติน  
เลือกตั้งประธานนักเรียน

  
      เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โอวัลติน ได้มาแจก โอวัลติน ให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางสาวอภิญญา แก้วเก่า และคณะครูได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น ณ บริเวณโรงอาหาร และห้องประชุม โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม และรู้จักใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
วันสถาปนาลูกเสือ
 
สวนสนาม  
วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬบูชา  
      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายปรัชญา ลบถม และคณะครูได้นำลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหิน
         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางสาววรลักษณ์ สุจจานันท์ และคณะครูได้นำเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทัศนศึกษาอนุบาล
 
ทัศนศึกษาอนุบาล 
โครงการกะตอยมัคคุเทศก์น้อย

มัคคุเทศน์น้อย
 
     นางสาวอลิษา บังอร และคณะครูได้นำนักเรียนอนุบาล 1 – 3 ทัศนศึกษาที่ Hua-Hin Zoo และหมู่บ้านศิลปิน่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษากิจกรรมนอกห้องเรียนและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
         เมื่อวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2559 นายชโนทัย เจริญเนืองและคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกะตอยมัคคุเทศก์น้อย ณ วัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มกระตอยรัก(ษ์)หัวหิน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นเมืองหัวหินและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน
วันภาษาไทย
 
วันภาษาไทย  
กิจกรรม One Day Camp
 
stem       
     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวศิรินภา รอดสว่างและคณะครูได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์ภาษาไทยให้ยังยืนตลอดไป
        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นางสาววราภรณ์ บุญสุนทร นางสาวเกวลิน รัตนภักดี และคณะครูได้จัดกิจกรรม One day camp (วิทยาศาสตร์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา มีวิทยากรจาก Edukids Planet(รร.คอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ กรุงเทพ) มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
วันวิทยาศาสตร์
 
วันวิทยาศาสตร์ 
ติวโอเน็ตภาษาอังกฤษ

  
     เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 นางสาววราภรณ์ บุญสุนทร นางสาวเกวลิน รัตนภักดี และคณะครูได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
        ครูโอ๊ต ชานุกฤต เธียรกัลยา ได้ติว O –net ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
กิจกรรมวันแม่
 
วันแม่ 
แข่งขันเปตอง

  
     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวยุพาวดี แข็งแรง และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่
         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายปรัชญา ลบถม และ นางสาวสุกัญญา ไชยสาร ได้นำนักเรียนร่วมแข่งขันเปตอง ณ ข้างอาคารพลศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
กีฬาสี ระดับประถม
 
กีฬาสี 
แข่งขันกรีฑา

  
     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายปรัชญา ลบถม และ นายจักรา พรพิบูลย์ และคณะครูได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา เพื่อให้นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคี
         เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายปรัชญา ลบถม และ นายจักรา พรพิบูลย์ และคณะครูได้นำนักเรียนร่วมแข่งกรีฑา ณ โรงเรียนหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายชโนทัย  เจริญเนือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Social Media
Profile
ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2016 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

สำรวจความคิดเห็น
คุณอยากให้ทางโรงเรียนพัฒนาสิ่งใดเป็นอันแรก

วิชาการ
มารยาท
อาคารสถานที่
บุคลากรผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 18
คำแนะนำ: 0
ลิงค์ที่น่าสนใจ
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา